Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Bộ máy nhân sự

Để có được sự phát triển vượt bậc như hiện nay, HVT INVECON luôn tự hào khi được dẫn dắt bởi ban lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng; cùng với đó là đội ngũ CBNV có trình độ chuyên môn cao, sự nhiệt huyết với nghề và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Năm 2019, đội ngũ nhân sự của công ty lên tới gần 100 thành viên và vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô về nhân sự.