Long Sơn 1 – Vũng Tàu

KHU NHÀ Ở LONG SƠN 1

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án: Khu nhà ở Long Sơn 1

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng Phương Nam và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Trí Dũng.

Vị trí dự án: Trung tâm hành chính xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Địa điểm quy hoạch dự án

  • Phía Tây giáp : Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Sơn
  • Phía Đông giáp: Trục đường chính rộng 15m nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.
  • Phía Bắc và Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu.

Tổng diện tích quy hoạch: 23,5 ha

Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có và Vốn vay ngân hàng

Dự án được thực hiện với 2 giai đoạn chính:

  • GĐ1 (2017 – 2020): Phát triển cơ sở hạ tầng
  • GĐ2 (2021 – 2023): Xây dựng 7 tòa Chung cư thương mại